BESTÄLLNINGAR

När du genomfört en beställning skickas en beställningsbekräftelse till den e-postadress du uppgav i kassan. I e-postmeddelandet finns all information kring din beställning. Om något är fel i beställningen, bör du kontakta oss omedelbart.

Du måste vara 18 år eller ha målsmans godkännande.

 
LEVERANSTIDER OCH FRAKTKOSTNAD

Normala leveranstider är mellan 1-3 vardagar inom Sverige och cirka 4-8 vardagar utanför Sverige. Leveranstiden kan variera beroende på vart du bor. Beställningar som läggs på helgen skickas normalt på måndagen efter. Fraktkostnaden ser du i kassan när du lagt till de produkter du önskar. Handlar du för över 500 kr har du alltid fraktfritt. Leverans sker normalt med Posten eller DHL.

 
PRISER
Priserna i butiken anges inklusive Svensk moms 25%.
 

BETALNINGAR

Vi gör som milijoner andra Internetbutiker och använder oss av PayPal betaltjänst. I kassan kan du välja att betala med saldot som du har hos PayPal eller med ett betalkort godkända för Internetbetalningar, både betalkort och kreditkort – 0 kr i avgift.

 

 • * Säkra SSL betalningar
 • * Enkla betalningsprocedurer

 

ÅNGER OCH RETURRÄTT

Produkten skall vara i säljbart skick med oskadad förpackning. Ångerrätten gäller ej för vara specialbeställd eller specialtillverkad för dig som kund. Du har en lagstiftad 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara som du beställt. Du kan ej nyttja ångerrätten med stöd i svensk lag på varor vars plombering har brutits, band- och ljudupptagningar där plombering har brutits, varor som tappar sitt värde (exemeplvis livsmedel) vid leverans. Vid nyttjande av ångerrätt står du för returfrakten. Vid nyttjande av ångerrätten återbetalas hela summan.

 
BYTESVILLKOR

Vid byte av produkt, t.ex vid köp av fel storlek eller färg gäller följande: Du står själv för returfrakten tillbaka till oss. Vid byte står vi för att skicka ut den nya produkten till dig. Varan måste vara i ursprungligt skick som det var när du tog emot varan.

OBS! Kom ihåg att alltid meddela oss innan du skickar dina varor!
 
EJ UTHÄMTAT PAKET

Hämtar du ej ut dina varor,  så debiterar vi dig vår kostnad för leverans, retur samt lagerkostnad. Kostnaden för detta är för närvarande 395 kr. Ej uthämtat paket räknas inte som hävning av ditt köp. Du måste enligt svensk lag alltid meddela oss vid nyttjande av ångerrätt, reklamation, byte eller retur av din beställning.

 
VI SKYDDAR DINA UPPGIFTER I ENLIGHET MED (GDPR)

Den 25 maj 2018 ersattes den svenska personuppgiftslagen (PUL) med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR). Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och därför vill vi informera dig om att vi hanterar dem på laglig grund.

Vi sparar dina kunduppgifter så länge du är registrerad som kund hos oss och i samband med fullföljning av din beställning. Du kan alltid begära rättelse, utdrag samt att vi tar bort dina uppgifterna från vårt register.

INTEGRITETSPOLICY

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för Trendshop.se. Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är: Trend Shop - Sweden (www.trendshop.se).

Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på websidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, adress, e-postadress, köp-, order- och IP-adress samt information som du lämnar till vår kundtjänst. Därför behandlar vi dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

Köp

Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Kundtjänstärenden

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden. Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.

Förhindrande av missbruk och brott

Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri. Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.

De som får del av personuppgifterna

Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. logistikföretag, eller andra leverantörer som i enlighet med vårt avtal för vår räkning.

Så länge sparas personuppgifterna

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar. Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår kundtjänst som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras efter sex månader. Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år. Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

Dina rättigheter

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad.

När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.

Tillgång

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.

Rättelse

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

 • * Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;
 • * Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;
 • * Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;
 • * Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;
 • * Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Begräsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

 • * Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
 • * Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas;
 • * Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;
 • * Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.

Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.

Invändning mot direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss direkt.

 
COOKIES

Vi använder så kallade cookies på webbplatsen. Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster, innehållet på webbplatsen, erbjudanden och annonser till besökaren, samt för att öka säkerheten på webbplatsen.

Kort beskrivet så fungerar det så här: All information som ska stanna kvar mellan två sidladdningar måste på något sätt knytas till en viss användare. Detta görs genom att en unik nyckel lagras i en användarens webbläsare. När användaren laddar en ny sida så skickas nyckeln med till sidan och vi kan på så sätt komma fram till om användaren är inloggad och om denne har lagt något i varukorgen och så vidare.

Accepterar man inte cookies i sin webbläsare kommer flera av funktionerna på webbplatserna inte att fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en ny besökare vid varje sidladdning.

Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vi använder även tjänster från tredje parter vilka i vissa fall använder cookies. Bland annat samarbetar vi med följande företag för att förbättra vår marknadsföring: vi använder Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

 
KONTAKTUPPGIFTER
Du kan kontakta oss här.